Kalisz
Kepno
Jarocin
Zduńska Wola

zatwierdzenie typu ZT 386/2001

Kalibracja nie jest wymuszana  

Do legalizacji urządzenia należy dostarczyć:

Analizator Spalin

Sonde do pomiaru spalin

Kopie lub oryginał poprzedniego świadectwa legalizacji 

Badanie emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody, które są napędzane silnikami spalinowymi. Z uwagi na coraz niższą emisję nowo produkowanych samochodów, bardzo ważne jest stosowanie coraz to nowocześniejszych urządzeń, które odpowiedzialne są za precyzyjny pomiar emisji. W naszym asortymencie można znaleźć analizatory gum i spalin.

Liczba, zakres i rodzaj mierzonych parametrów zależy od typu zastosowanego urządzenia. Wszystkie jednak mogą być w większym lub mniejszym stopniu wykorzystane dla celów diagnostycznych. Proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej jest procesem, którego efekty końcowe często odbiegają od pożądanych. A analizator gum i spalin pozwala na bezpośrednią ocenę stężenia poszczególnych związków spalin, jak i samej sprawności tego procesu. Przeprowadzane badania przy pomocy tego typu urządzeń potrzebne są do sprawdzenia, czy dany pojazd spełnia wszelkie wyznaczone przez prawo normy emisji.