Kalisz
Kepno
Jarocin
Zduńska Wola
logo logo logo logo logo
logo logo logo logo logo
logo logo logo logo logo

Legalizacja analizatorów spalin oraz manometrów

Analizator spalin to urządzenie, które jest częścią wyposażenia każdej Stacja Kontroli Pojazdów oraz warsztatu posiadającego uprawnienia do montażu LPG. Umożliwia on sprawdzenie poprawności działania silnika i poziomu wydzielanych spalin. Aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń, niezbędny jest ich okresowy przegląd i diagnostyka techniczna sprawdzająca poprawność działania urządzenia. Analizatory spalin powinny być regularnie legalizowane, aby mogły być dopuszczone do użytku, co wynika z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.
Nasza firma specjalizuje się w usługach, w których zakres wchodzi legalizacja i kalibracja analizatorów spalin dla klientów indywidualnych i autoryzowanych serwisów

Przed poddaniem analizatora procesowi legalizacji musi on przejść szczegółowy przegląd wraz z wymianą filtrów. Następnie do urządzenia doprowadza się gazy wzorcowe w celu zbadania analizatora pod kątem metrologicznym. Jeśli wynik kalibracji jest pozytywny - właściciel urządzenia otrzymuje świadectwo legalizacji, dokument potwierdzający, że kontrola analizatora została przeprowadzona przez uprawniony podmiot. W ten sposób urządzenie jest dopuszczone do użytku, a w razie kontroli właściciel urządzenia może przedłożyć organom sprawdzającym odpowiednie poświadczenia sprawności sprzętu. W naszej firmie wszystkie procedury odbywają się sprawnie, dlatego po sprawdzeniu urządzenia od razu wydajemy też dokument potwierdzający spełnienie wymagań.


Podobnej procedurze weryfikacji i dopuszczenia do użytku poddajemy także manometry, które standardowo wykorzystuje się do pomiarów ciśnienia w układach hamulcowych, smarowania czy ogumieniu. Legalizacja manometrów jest konieczna w sytuacji, w której od wyników jego pomiarów może zależeć zdrowie bądź życie użytkowników. Korzystanie z manometrów do opon samochodowych powinny przejść kontrolę metrologiczną jednostkową, pierwotną oraz ponowną. Taka regularna weryfikacja manometrów zagwarantuje poprawne działanie urządzenia, a także będzie spełniać prawne wymogi, jakie przed właścicielami sprzętu stawia ustawodawca.

Legalizacja analizatorów i manometrów – dlaczego my?

Dysponujemy fachowo wyposażonym laboratorium oraz specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz diagnostycznym, dzięki czemu możemy zapewnić, że weryfikacja urządzeń do analizy spalin oraz pomiaru ciśnienia zostanie przeprowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, oferujemy również fachowe doradztwo oraz możliwość dostarczenia sprzętu do naszego laboratorium za pośrednictwem firmy kurierskiej G.L.S. z całego kraju.