Kalisz
Kepno
Jarocin
Zduńska Wola

Aktem najwyższego rzędu w zakresie kontroli metrologicznej jest
USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

Pod linkiem znajduje się tekst ujednolicony na dzień 22 lutego 2019


Do tej ustawy zostały wydane akty wykonawcze w interesujących nas tematach:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Rozporządzenie jak sama nazwa wskazuje określa rodzaje przyrządów podlegających legalizacji

2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759)

Rozporządzenie określa aspekty związane z prawną kontrolą metrologiczną w tym z legalizacją ponowną jak: terminy legalizacji, sposób dokumentowania.

Akty wykonawcze dotyczące analizatorów spalin samochodowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych oraz zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1765)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 58) akt prawny zastąpiony przez powyższy, ale prezentujący pełne wymagania stawiane analizatorom przed wejściem w życie dyrektywy MID

Dyrektywa europejska MID dotycząca między innymi analizatorów spalin od 30 października 2006(tekst polski)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych( Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27) Rozporządzenie przenosi ustalenia dyrektywy MID Załącznik nr 10 określa wymagania dla analizatorów spalin.

Dyrektywa 2014/32/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) - MID - zastępuje 22/2004/WE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815) - Rozporządzenie wprowadza ustalenia dyrektywy 217/32/WE, (MID )Załącznik nr 10 określa wymagania dla analizatorów spalin.

Akty wykonawcze dotyczące manometrów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 101, poz. 679)

Warto też wiedzieć jak można być kontrolowanym w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo o Miarach mówi o tym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar (Dz. U. Nr 132, poz. 1227)

Galeria zdjęć