pl
en
fr
de
it
ru
ua
506 100 408
62 764 76 11
Poniedziałek - Piątek 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 14.00
Analizatory spalin Tachografy

Analizator spalin to  urządzenia,  które są częścią  wyposażenia każdej Stacja Kontroli Pojazdów oraz warsztatu posiadającego uprawnienia do montażu LPG. Umożliwia on sprawdzenie poprawności działania silnika i poziomu wydzielanych spalin. Aby zapewnić prawidłową pracę analizatorów, niezbędny jest ich okresowy przegląd i diagnostyka techniczna sprawdzająca poprawność działania. Analizatory spalin powinny być regularnie legalizowane, aby mogły być dopuszczone do użytku, co wynika z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Nasza firma specjalizuje się w usługach, w których zakres wchodzi legalizacja i kalibracja analizatorów spalin dla klientów indywidualnych i autoryzowanych serwisów

Legalizacja analizatorów spalin

Przed poddaniem analizatora procesowi  legalizacji musi on przejść szczegółowy przegląd wraz z wymianą filtrów . Następnie do urządzenia doprowadza się gazy wzorcowe w celu zbadania analizatora pod kątem metrologicznym .Jeśli wynik jest pozytywny   łaściciel analizatora otrzymuje Świadectwo Legalizacji , dokument potwierdzający, że legalizacja analizatora została przeprowadzona przez uprawniony podmiot i urządzenie jest dopuszczone do użytku. W naszej firmie wszystkie procedury odbywają się sprawnie, dlatego po sprawdzeniu urządzenia  wydajemy  dokument potwierdzający spełnienie wymagań.Należ się nim okazać w czasie kontroli .

Legalizacja analizatorów – dlaczego my?

Dysponujemy fachowo wyposażonym laboratorium, dzięki czemu możemy zapewnić, że legalizacja analizatorów spalin zostanie przeprowadzona z zachowaniem  obowiązujących  przepisów prawnych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem pomiarowym i diagnostycznym .

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, oferujemy również fachowe doradztwo oraz możliwość dostarczenia analizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej G.L.S. z całego kraju. ,