pl
en
fr
de
it
ru
ua
506 100 410
506 100 408
62 764 76 11
Poniedziałek - Piątek 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 14.00
Analizatory spalin Tachografy
« Wróć

DYMOMIERZ CARTEC 2000


W stacjach kontroli pojazdów czy warsztatach naprawy pojazdów, a także podczas przeprowadzania badań drogowych
do określenia poziomu emisji sadzy, w celach kontrolnych lub diagnostycznych stosuje się specjalistyczne urządzenia,
takie jak dymomierz Cartec. Ze względu na działanie tych sprzętów, dzieli się je na filtracyjne, a także absorpcyjne.
Obecnie w większości stacji kontroli pojazdów czy warsztatach stosowane są modele absorpcyjne, które ze względu na
swoją konstrukcję, mogą być zarówno pełnoprzepływowe lub o częściowym poborze spalin.


Pomiar ilości sadzy jest ważnym zagadnieniem, które w wielu przypadkach jest powiązane ze wskaźnikiem wydajności
danego systemu. Pył oraz cząsteczki sadzy mają bardzo mały rozmiar i często pozostają niezauważone pomimo
obecności w otaczającym powietrzu. Dzięki zastosowaniu dymomierza, jest to możliwe do skontrolowania. Nasz przyrząd
ze względu na optymalne rozmiary może być przenoszony, dlatego możliwe jest zabranie go ze sobą i wykonanie
pomiarów on-site.