506 100 408
62 764 76 11
Poniedziałek - Piątek 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 14.00
Analizatory spalin Tachografy
« Wróć

Analizatory nowe

Analizatory spalin, podobnie jak każde inne urządzenie, nabyć można na rynku pierwotnym i wtórnym. W pierwszym przypadku sprawa jest stosunkowo prosta. Kwestie zakupu nowych analizatorów regulują dwa akty prawne: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodności oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o Miarach.

W przypadku Ustawy o systemie oceny zgodności, dokumentem regulującym szczegółowo kwestie wprowadzania do obrotu analizatorów jest Rozp Min. Gosp. z 18 grudnia 2006 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych i jego załącznik nr 10, dotyczący analizatorów spalin. W praktyce jest to przeniesienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 31 marca 2004 roku w sprawie przyrządów pomiarowych. Dokument ten zwany jest potocznie MID od Measuring Instruments Directive. Według rozporządzenia, wystawiona przez producenta Deklaracja Zgodności CE jest jedynym dokumentem potrzebnym użytkownikowi analizatora do potwierdzenia jego poprawności wprowadzenia do obrotu. Deklarację zgodności CE powołującą się na dyrektywę 22/2004/CE, wystawia producent na podstawie uzyskanych certyfikatów. Jest to najważniejszy dla kupującego dokument dołączony do urządzenia. W przypadku błędnego lub co gorsze fałszywego wystawienia, konsekwencje prawne ponosi wystawca.

Reasumując: analizatory sprzedane na podstawie dyrektywy MID, nie muszą posiadać jak wcześniej zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej (dokonuje jej producent urządzenia), nie zwalnia to jednak urządzenia od dokonywanej co pół roku legalizacji ponownej, podobnie jak dzieje się to w przypadku analizatorów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Miarach.

Do obrotu wprowadzane mogą być nadal urządzenia na podstawie Ustawy Prawo o Miarach, której zapisy w tym zakresie wygasną w 2016 roku. Do tego czasu, krajowe regulacje prawne pozwalają także na wprowadzenie do obrotu analizatorów spalin na podstawie uzyskanego wcześniej przez producenta lub importera Zatwierdzenia Typu wydanego przez Główny Urząd Miar do dnia 29 października 2006 roku. W większości przypadków, Zatwierdzenia Typu wydawane na okres 10 lat, wygasną w 2014 roku.