506 100 408
62 764 76 11
Poniedziałek - Piątek 8.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 14.00
Analizatory spalin Tachografy
« Wróć

SERWISUJ ANALIZATOR I NIE DAJ SIĘ NABRAĆ

Analizator spalin jako urządzenie obowiązkowo stosowane na każdej stacji kontroli pojazdów wymaga dodatkowo wykonywania okresowych przeglądów, kalibracji i legalizacji w akredytowanym laboratorium. Zachęcamy do powierzenia opieki nad analizatorem doświadczonemu Serwisowi WSOP, który dołoży należytej staranności na każdym etapie wykonania zleconej mu usługi.

Ile to jest 6 miesięcy?

Legalizacja analizatora spalin powinna być wykonywana co 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że do tego półrocznego okresu zaliczane są pełne miesiące kalendarzowe. Ważność legalizacji liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym miała miejsce legalizacja. Dla przykładu: jeżeli wykonamy legalizację analizatora spalin w ostatnim dniu miesiąca to w rzeczywistości będzie ona miała ważność tylko 5 miesięcy (czyli: gdy wykonano legalizację 30 stycznia, to jej ważność skończy się 30 czerwca, bo do tego półrocznego okresu zostanie zaliczony także cały styczeń). Warto zatem zlecać legalizację sprzętu zaraz na początku nowego miesiąca kalendarzowego.

– To bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia SKP, ponieważ niewykonanie legalizacji analizatora spalin w terminie spowoduje, że na stacji nie będzie na wyposażeniu urządzenia zgodnego z przepisami, a tym samym formalnie nie można wykonywać przeglądów – przestrzega Adrian Kuśka, inżynier serwisu WSOP.